Haberler

YENİ KANUNA GÖRE TÜKETİCİ HUKUKU

Ankara 7.Tüketici önceki Hakimi, Ankara 7.Ticaret Mahkemesi Başkanı İlhan Kara tarafından hazırlanan Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku kitabı çıktı.

Tüketici hukuku alanında yaşanan gelişmelerden dolayı mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yetersiz kalması nedeni ile hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Tüketici Kanunu ile daha önce yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu arasındaki gerekli ve zorunlu olan uyum sağlanmıştır.

Bu çalışmada tüketici hukuku ile ilgili bilimsel görüşler, 6502 Sayılı Tüketicinin Kanunun getirdiği yenilikler ve bunların değerlendirilmesi yanında özellikle uygulayıcıların ulaşmakta zorlandıkları yerleşik Yargıtay içtihatları ve tüketici mahkemesi karar örneklerine yer verilmiştir.